Literary / Tech. Translations

{ Manuela Ilioiu }

Share this awesome site on Facebook Share this awesome site on Twitter Share this awesome site on Linkedin Share this awesome site on StumbleUpon Share this awesome site on Pinterest Share this awesome site on Email Share this awesome site
 

Cum să devii traducător profesionist

Princess Manu

Mi-au spus că am fost un copil cuminte. Visător.

Când aveam patru ani, căram mereu o carte mare cu poze după mine. La șapte ani, am decis că voi avea cea mai minunată carieră din toate câte sunt – aceea de prințesă. Rochii bufante și strălucitoare, seturi de ceai cu maci, o baghetă magică în vârf cu o stea, care s-a îndoit după prima folosire.

Nu-mi amintesc exact când am uitat de planul cu prințesa

, dar imi amintesc foarte bine când mi-a venit următoarea idee. Aveam 12 ani și începusem să studiez fizica la școală (sau, mai bine zis, începusem să mă plâng de materia cea mai enervantă dintre toate). Ca să-mi placă măcar puțin, mama mi-a sugerat că m-ar ajuta să călătoresc spre planete îndepărtate. Am decis să-i mai dau o șansă. Visasem că îmi șade bine în costumul de astronaut.
Astro Manu
hippie-manu

Există o singură lume

unde prințesa și astronautul s-ar căsători și ar avea o casă pe Venus și copii cu stea în frunte – lumea hippie, cu idealuri și pace, culori aprinse și ani de liceu. O colecție de bandane multicolore, paleta de machiaj ascunsă de părinți sub pat, muzică și muzicieni cu dreaduri – într-un cuvânt, am fost hippie.

How to become a professional translator

Princess Manu

They say I used to be a good kid. A dreamer.

When I was four I would always carry around a big book with images. At seven I decided I would have the most amazing career of them all – being a princess. Puffed, shinny dresses, tea sets with large poppy flowers, a wand with a star on top, that would bend after first being used.

I don`t quite remember when I forgot about the princess plan,

but I know exactly when I got the next idea. I was twelve and had started to learn physics in school (to be more specific, I had started complaining about the most annoying subject of all). In order to like it at least a bit, my mother suggested I could visit distant planets if I liked physics. I decided to give it one more chance. I had dreamt I looked nice in an astronaut suit.

Astro Manu
hippie-manu

There is only one world

where the princess and the astronaut would get married and have a home on Venus and kids with little star marks on their foreheads – the hippie world, full of ideals and peace, bright colours and high school years. A collection of flowery bandanas, the make-up palette hidden from the parents under the bed, music and musicians with dreads in their hair – in one word, I was a hippie.

De ce să mă alegeți pe mine?

 • Pentru că eu, spre deosebire de birourile de traduceri, voi lucra eficient și profesionist și îmi voi dedica întregul timp și atenția afacerii dvs.
 • Pentru că eu nu voi fi constrânsă de limitele impuse de politica unei companii sau a alteia și de prețurile practicate de acestea.
 • Pentru că în relația profesionistă dintre dvs. și mine nu va exista niciun intermediar care să îngreuneze procesul.
 • Pentru că lucrez foarte bine cu clienții mei, de la om la om, înțelegând necesitatea și oferind un rezultat pe măsura așteptărilor.
 • Pentru că eu nu folosesc șabloane sau formulări robotizate.
 • Pentru că pe pagina mea nu veți fi niciodată deranjat de reclame la mașini sau detergenți pe care nu le puteți închide decât după ce v-au consumat un minut prețios din viață.
 • Pentru că sunt disponibilă 24 de ore, 7 zile pe săptămână și vă voi răspunde profesonist și prompt la solicitări, indiferent de volumul sau tipul proiectului.
 • Pentru că puteți lua contact direct cu munca mea datorită referințelor încorporate în site-ul meu Web sau printr-un simplu clic pe legăturile colaboratorilor mei.

Why choose me?

 • Because I, unlike common translation offices, will work efficiently and professionally and I will dedicate my whole time and attention to your business.
 • Because I will not be constrained by the boundaries of a company`s policy or the prices they feature.
 • Because in the professional relationship between you and me there will be no intermediary that would hinder the process.
 • Because I work very well with people, from one person to another, by understanding necessity and providing a result to match the expectations.
 • Because I don`t make use of templates or robotic forms.
 • Because on my page you will never be frustrated by car advertisements or detergent commercials that you cannot close until they had already consumed one precious minute of your life.
 • Because I am available 24/7 and I will promptly and professionally answer to your requirements regardless of the volume or type of project.
 • Because you can come in direct contact with my work through the references incorporated in my website or by simply clicking on my collaborators` links.